flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Спори щодо встановлення результатів на проміжних виборах народних депутатів України

13 липня 2021, 14:17

Олег Заверуха,

голова Восьмого апеляційного

адміністративного суду,

кандидат юридичних наук

 

Віталій Затолочний,

заступник голови Восьмого апеляційного

адміністративного суду

 

Тези доповіді на ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Захист виборчих прав адміністративними судами в Україні» 1-2 липня 2021 року, Київ

 

Мабуть, вирішальним етапом у виборчих перегонах є встановлення результатів виборів.

Враховуючи таке його значення, у судовій практиці найбільша кількість спорів, пов’язаних з виборчим процесом, виникає саме на даному етапі.

Відповідно до частини 3 статті 77 Конституції України [1] порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Пунктом 20 частини 1 статті 92 Конституції України [1] встановлено, що виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів і референдумів.

Згідно статті 3 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20.03.1952 року [2] (Протокол ратифіковано Законом України від 17.07.1997 року № 475/97-ВР) Високі Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечуватимуть вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу.

Законодавчі прогалини в регулюванні проміжних виборів народних депутатів викликали хвилю судових спорів під час проміжних виборів, що відбулися 28.03.2021 року.

Наведемо деякі цікаві з точки зору правового застосування приклади.

Постановою Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) від 27.11.2020 року № 522 [3] були призначені проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України [4] правове регулювання даних проміжних виборів здійснюється Законом України від 17.11.2011 року № 4061-VI «Про вибори народних депутатів» (далі – Закон № 4061-VI) [5].

На підставі постанови ЦВК від 01.03.2021 року № 45 [6] утворено окружну виборчу комісію (далі – ОВК) з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

28 березня 2021 року відбулися проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87.

ОВК за наслідками розгляду документів дільничних виборчих комісій (далі – ДВК) прийнято декілька постанов про визнання недійсним результатів голосування.

Всі вони були пов’язані із неправомірним, на думку ОВК, включенням до списків виборців осіб, не здатних самостійно пересуватися.

Частиною 1 статті 92 Закону № 4061-VI [5] визначено виключний перелік обставин, за наявності яких ДВК може визнати голосування у разі встановлення порушень вимог Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців.

Однією з таких обставин є голосування особами, які безпідставно включені до списку виборців у кількості, що перевищує п’ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці.

Згідно з частиною 16 статті 94 Закону № 4061-VI [5] ОВК може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним лише у разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 92 цього Закону.

Оскаржені до суду постанови ОВК мотивовані виявленням під час повторного підрахунку голосів на виборчих дільницях фактів безпідставної видачі виборчих бюлетенів особам, кількість яких перевищує п’ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях.

Для встановлення кількості фактів порушення голосування ОВК виходила із загальної кількості осіб, не здатних самостійно пересуватися, зареєстрованих на спірних виборчих дільницях та включених до відповідного списку виборців, незалежно від того, чи отримували вони виборчі бюлетені.

Суди не погодилися із таким правовим тлумаченням ОВК пункту 1 частини 1 статті 92 Закону № 4061-VI, виходячи з того, що конструкція правової норми, яка є підставою для визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, передбачає не лише включення осіб до витягу зі списку виборців безпідставно, а й, одночасно, голосування такими особами, у кількості, що перевищує п’ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці.

У всіх розглянутих судових справах не знайшла підтвердження саме участь у голосуванні всіма зазначеними особами, тобто отримання ними виборчих бюлетенів.

Тому суди скасували оскаржувані рішення про визнання виборів недійсними.

 

Ще однією із підстав, на яких ґрунтувалися оспорювані рішення ОВК про визнання виборів недійсними, було неправильне включення до витягу із списків виборців для голосування за місцем перебування осіб, які не подали заяви із відповідним підтвердженням захворювання із медичної установи.

Відповідно до положень частин 1-3 статті 86 Закону № 4061-VI [5] виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, ДВК надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування ДВК в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою ЦВК.

До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії - виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомив відповідну ДВК про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням ДВК - виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я.

Згідно положень частин 5, 6, 8 статті 86 Закону № 4061-VI [5] виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.

Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.

Аналіз зазначених законодавчих положень дозволив судам дійти висновку, що інформація щодо виборців, які постійно не здатні пересуватися самостійно, та які до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування, повинна міститься у списках виборців на постійні основі та є підставою для її включення до витягу зі списку виборців, видачі виборчих бюлетенів виборцю, а також врахування вказаної обставини під час підрахунку голосів.

Тому позиція ОВК про необхідність подання такими особами ще й заяв та медичних документів, які підтверджують їх захворювання, не ґрунтується на положеннях Закону № 4061-VI.

Із відповідними рішеннями у справах №№ 300/1440/21, 300/1441/21, 300/1442/21 можна ознайомитися у Єдиному реєстрі судових рішень [7].

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 19.04.2021).
  2. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535 (дата звернення: 19.04.2021).
  3. Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область): Постанова Центральної виборчої комісії від 27.11.2020 р. № 522. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0522359-20 (дата звернення: 19.04.2021).
  4. Виборчий кодекс України: Закон України від 19.12.2019 р. № 396-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 (дата звернення: 19.04.2021).
  5. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 р. № 5061-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17 (дата звернення: 19.04.2021).
  6. Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87: Постанова Центральної виборчої комісії від 05.02.2021 р. № 45. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0045359-21 (дата звернення: 19.04.2021).
  7. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення: 19.04.2021).

 

 

ДЖЕРЕЛО